BeFrugal Members

Post Tagged with: "Nấu Phở Bắc"

Nấu Phở Bắc

Nấu Phở Bắc

Author:

Posted: June 30, 2014

Chúng tôi xin phổ biến công thức phở truyền thống “Hàng Đồng Nam Định” do chuyên viên Hán học Phạm Thăng, gốc người Nam Định sưu tầm. 1. Làm xương và thịt chín (nạm dòn, gân […]

Read More